PDA

View Full Version : Văn Học Những Bài VĂn Mẫu Hay, Kho VĂn Mẫu CHo , Đề thi vănhoabattu976
10-04-2011, 09:52 PM
Bài Thuyết minh " bánh chưng Bánh tét "ngày tết (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25238-bai-thuyet-minh-banh-chung-banh-tet-ngay-tet.html)
Thuyết minh về phong tục cổ truyền ngày tết (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25237-thuyet-minh-ve-phong-tuc-co-truyen-ngay-tet.html)
Nghị luận Trang phục và văn hoá (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25236-nghi-luan-trang-phuc-va-van-hoa.html)
Thuyết minh về cây Mai ngày Tết (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25235-thuyet-minh-ve-cay-mai-ngay-tet.html)
Thuyết minh về hoa sen [hay] (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25234-thuyet-minh-ve-hoa-sen-hay.html)
Phân tích bài thơ "Vội vàng "- Xuân Diệu (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25233-phan-tich-bai-tho-voi-vang-xuan-dieu.html)
Tập Làm Văn số 5 - Nghị luận xã hội (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25232-tap-lam-van-so-5-nghi-luan-xa-hoi.html)
Tập làm văn số 5 lớp 9 (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25231-tap-lam-van-so-5-lop-9-a.html)
Phân tích tác phẩm Việt Bắc của Tố Hữu (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/25230-phan-tich-tac-pha-m-viet-bac-cua-huu.html)
[lớp 8] em hãy thuyết minh về chiếc áo dài (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24660-lop-8-em-hay-thuyet-minh-ve-chiec-ao-dai.html)
Nguyên lý "tảng băng trôi" của Hemingway (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24659-nguyen-ly-tang-bang-troi-cua-hemingway.html)
Thuyết minh về cây Mai ngày Tết (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24658-thuyet-minh-ve-cay-mai-ngay-tet.html)
Phân tích bài thơ "tràng Giang" của Huy Cận (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24657-phan-tich-bai-tho-trang-giang-cui-huy-can.html)
Bài Thuyết minh " bánh chưng Bánh tét "ngày tết (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24656-bai-thuyet-minh-banh-chung-banh-tet-ngay-tet.html)
Hãy chứng minh câu tục ngữ " Có công mài sắt có ngày nên kim" (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24655-hay-chung-minh-cau-tuc-ngu-co-cong-mai-sat-co-ngay-nen-kim.html)
Phân tích [khổ thơ đầu] bài Đất Nước của Nguyễn Khoa Điềm (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24654-phan-tich-kho-tho-dau-bai-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem.html)
Thuyết minh về 1 trò chơi dân gian Thả diều (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24653-thuyet-minh-ve-1-tro-choi-dan-gian-tha-dieu.html)
Nghị luận Trang phục và văn hoá (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24652-nghi-luan-trang-phuc-va-van-hoa.html)
Nghị Luận VỀ tuổi trẻ và tương lai đất nước (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24651-nghi-luan-ve-tuoi-tre-va-tuong-lai-dat-nuoc.html)
[lớp 11] nghị luận xã hội: môi trường xanh-sạch-đẹp (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24650-lop-11-nghi-luan-xa-hoi-moi-truong-xanh-sach-dep.html)
[lớp 11] Nghị luận về môi trường hiện nay ^^ (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24649-lop-11-nghi-luan-ve-moi-truong-hien-nay.html)
Thuyết minh Về tác hại của thuốc lá (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24648-thuyet-minh-ve-tac-hai-cua-thuoc-la.html)
Nghị Luận Nói "không" với tệ nạn xã hội [ma túy ...] (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24647-nghi-luan-noi-khong-voi-te-nan-xa-hoi-ma-tuy.html)
Phân tích bài thơ "Vội vàng "- Xuân Diệu (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24646-phan-tich-bai-tho-voi-vang-xuan-dieu.html)
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh ở quê hương em '' (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24645-thuyet-minh-ve-mot-danh-lam-thang-canh-o-que-huong-em.html)
Tập Làm Văn số 5 - Nghị luận xã hội (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24644-tap-lam-van-so-5-nghi-luan-xa-hoi.html)
Tuyển Tập Các Bài Văn Mẫu Lớp 12 - Sưu Tầm (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24643-tuyen-tap-cac-bai-van-mau-lop-12-suu-tam.html)
Phân tích bài "Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm. (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24642-phan-tich-bai-dat-nuoc-cua-nguyen-khoa-diem.html)
Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24641-phan-tich-bai-tho-ve-tieu-doi-xe-khong-kinh-cua-pham-tien-duat.html)
Phân tích nhân vật Mị tác phẩm " Vợ chồng A phủ ' Tô Hoài (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/24640-phan-tich-nhan-vat-mi-tac-pha-m-vo-chong-phu-hoai.html)
Từ Điển Bắc Nam Đối Chiếu (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/2473-tu-dien-bac-nam-doi-chieu.html)
Ba từ khó nói nhất của con người việt nam . (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/2332-ba-tu-kho-noi-nhat-cua-con-nguoi-viet-nam.html)
-» Nếu Và Thì «- (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/2224-neu-va-thi.html)
Mỗi một loài hoa có ý nghĩa riêng các bạn a!!!:: (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/2223-moi-mot-loai-hoa-co-y-nghia-rieng-cac-ban.html)
Khi người ta gửi đi một nụ cười (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/2149-khi-nguoi-ta-gui-di-mot-nu-cuoi.html)
Nếu............................................ (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/2058-neu.html)
Cho và nhận (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/1845-cho-va-nhan.html)
Khi bạn đếm từ số 0 (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/1614-khi-ban-dem-tu-so-0-a.html)
Những câu nói về tinh yêu bằng Tiếng Anh (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/1597-nhung-cau-noi-ve-tinh-yeu-bang-tieng-anh.html)
Một số ebook về văn học (http://www.4rum.hoichothuongmai.com/sach-van-hoc-nghe-thuat/1544-mot-so-ebook-ve-van-hoc.html)